Vabos

Vabos

Speciale schoonmaak na overlijden

Vabos is gespecialiseerd in speciale schoonmaak en desinfectie na een lijkvinding.

Een persoon die langere tijd dood in de woning heeft gelegen komt vaker voor dan u denkt. Denk bijvoorbeeld aan een acute hartaanval of een ongeluk. Maar het kan ook om een zelfmoord gaan. Soms wordt het overlijden niet tijdig ontdekt. Door allerlei omstandigheden kan het dagen en soms weken duren voordat men gevonden wordt.

Politieonderzoek  speciale schoonmaak

Na lijkvinding onderzoekt de politie de woning, om vast te stellen of het om een natuurlijk of onnatuurlijk overlijden gaat. In het laatste geval onderzoekt de technische en tactische recherche het stoffelijk overschot, en wordt de plaats van lijkvinding een plaats delict. Het slachtoffer wordt overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), en daar onderzocht. Als na onderzoek het stoffelijk overschot wordt vrijgegeven door de Officier van Justitie, kan de familie hun dierbare begraven of cremeren. Ook geeft de politie de woning vrij, zodat de familie of executeur testamentair de woning kan betreden. Het behoeft weinig uitleg dat het betreden van de woning, waar een bewoner langere tijd dood heeft gelegen, een ingrijpende gebeurtenis is. Zeker als men emotioneel betrokken is bij het slachtoffer.

Desinfecteren, schoonmaken en opruimen binnen 24 uur

Met onze hulpmiddelen kunnen wij bloed, geur en lichaamsvocht verwijderen. We ontruimen de plek waar de bewoner is gevonden, en verwijderen alles wat is besmet: de vloerbedekking, het matras, de vloer enzovoort. Als er sprake is van bijzondere en ingrijpende omstandigheden, kan het werken op locatie van lijkvinding grote emotionele impact hebben en is kennis van zaken vereist. Wij beschikken over alle denkbare ervaring, over de kennis, de vaardigheden en de materialen om een plaats lijkvinding en de woning weer toegankelijk te maken voor familie. Of het nu gaat om een vinding, suïcide, ongeval of een misdrijf.

In vrijwel alle gevallen kunnen de reinigingskosten volledig of gedeeltelijk worden vergoed door de verzekeraar, bijvoorbeeld via een overlijdensrisicoverzekering, ongevallenverzekering, uitvaartverzekering, de VVE, woningbouw of door de gemeente d.m.v. bijzondere bijstand.

Meer informatie over de speciale schoonmaak na overlijden?

Zie deze websites voor specifieke informatie:

De beste vakmensen

Spoed? Bel ons

Laagste prijs

25+ jaar ervaring

Erkende Ontruimers

Klantervaringen

Vraag snel een offerte aan, Uiteraard geheel vrijblijvend.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om.
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens.